031-24 03 03 info@gbg.hso.se

HSO Göteborgs kalendarium

HSO Göteborg arrangerar regelbundet föreläsningar, kurser och temadagar. På den här sidan hittar du information om de arrangemang som är på gång just nu. Vi tipsar också om aktiviteter inom funktionsrättsområdet som ordnas av våra medlemsföreningar.

Har din förening något spännande på gång som ni vill att fler ska ta del av? Hör av er till info@gbg.hso.se så sprider vi informationen! Följ också HSO Göteborg på Facebook för uppdateringar om vad som är på gång inom funktionsrättsområdet.

 

Kommande arrangemang

Tidigare arrangemang

Politiker- och ledmotsträff om bristande individstöd

Den 16 oktober arrangerade HSO Göteborg en träff för funktionshinderrörelsens ledamöter i stadens samråd. Temat för kvällen var ”Bristande individstöd”. Till träffen hade också politiker i stadens stadsdelsnämnder bjudits in. Totalt deltog cirka 40 personer, varav fem...

läs mer

Studiecirkel i vardagsjuridik, kursstart den 2 november

Vardagsjuridik har vi nytta av i vardagen, för att kunna tillvara våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter. Den 2 november startar HSO Göteborg en kostnadsfri studiecirkel i vardagsjuridik. Målgruppen är medlemmar i HSO:s medlemsföreningar. Studiecirkeln tar...

läs mer

Tips om andra arrangemang

Nedan listas aktuella arrangemang som ordnas av andra aktörer än HSO Göteborg. Vänd dig till respektive arrangör för mer information.

Måndagar kl. 17-20: HjärnPunkten
HjärnPunkten är en social mötesplats på kvällstid för dig som har en förvärvad hjärnskada. Verksamheten drivs av Hjärnkraft Göteborg i samarbete med Sensus och Dalheimers hus. Länk till mer information.

9 november: Lots, utbildning för föräldrar till unga med funktionsnedsättning
Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning ordnar en föräldrautbildning på fem tillfällen om vägen till vuxenlivet för unga med funktionsnedsättning. Kursen startar den 9 november. Länk till mer information.

15-16 november: Konferens om tillitsstyrning
Hur kan vi undvika att fångas i ”stuprörstänkande” och utveckla sätt att arbeta mer horisontellt i våra organisationer? SKL, VGR, Mölndals kommun, Göteborgs Stad och Bräcke diakoni bjuder in till en konferens om att styra organisationer med mer tillit. Länk till mer information.

16, 21, 23 & 28 november: Lots ger skolinformation för vårdnadshavare
Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning har ofta frågor kring skolverksamheten. Därför ordnar Lots fyra träffar på olika platser i Göteborg där vårdnadshavare kan ställa frågor och få mer information. Länk till mer information.

24 november: En dag om att vara närstående till någon med funktionsnedsättning
HSO Västra Götaland, FUB Västra Götaland, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Studieförbundet Vuxenskolan och ABF ordnar en Anhörigdag för inspiration, erfarenhetsutbyte och möten. Länk till mer information.

28 november: Dialog om dialog! Dialogforum om utvecklingen av VGR:s samråd
Idag har VGR:s kommitté för mänskliga rättigheter fem olika samråd där politiker träffar organisationer i det civila samhället för att hämta in synpunkter. Nu bjuder VGR in till ett dialogforum om hur samråden ska utvecklas i framtiden. Länk till mer information.

Våren 2018: Anhörigkursen ”När jag inte längre är med”
Efter årsskiftet startar anhörigkursen ”När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden” upp igen. Studiecirkeln ordnas av Studieförbundet vuxenskolan. Länk till mer information.

HSO:s möten 2017

Februari 2017

 • tis 7 februari kl 16 AU-möte
 • tor 9 februari kl 18-20.30 representantskapsmöte
 • tor 23 februari kl 18-20.30 styrelsemöte

Mars 2017

 • tor 2 mars kl 17.30 Brukarstödcentrum informerar om verksamheten på Anhörigcenter, Frölunda kulturhus
 • tor 2 mars arbetsgrupp inför Internationella Funktionshinderdagen
 • mån 6 mars Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tis 14 mars kl 16 AU-möte
 • mån 20 mars AU – Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tor 30 mars kl 18-20.30 styrelsemöte
 • mån 3 april Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF

April 2017

 • tis 4 april Leva & Fungera -extra styrelsemöte
 • ons 5 april Leva & Fungera
 • tor 6 april mässa – Funktionshinder i tiden
 • tor 6 april kl 18-20.30 eventuellt extra styrelsemöte
 • tor 20 april Brukarstödcentrums 10-års jubileum
 • mån 24 april Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tor 27 april kl 18-20.30 årsmöte

Maj 2017

 • mån 8 maj Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • 11 -12 maj planeringsdagar
 • mån 15 maj kl 18 Ledamotssträff
 • tis 16 maj kl 16 AU-möte
 • mån 29 maj AU Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tis 30 maj kl 18-20.30 styrelsemöte
 • tis 7 juni kl 16 AU-möte (utgår eventuellt)

Juni 2017

 • mån 12 juni Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tor 15 juni styrelsemöte

Augusti 2017

 • tis 15 augusti kl 16 AU-möte
 • tor 24 augusti kl 18-20.30 styrelsemöte

September 2017

 • mån 4 september Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tis 12 september kl 16 AU-möte
 • mån 18 september AU Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tis 19 septemer kl 17.00-18.15 i Dalheimerssalen, föreläsning om 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • tis 19 september kl 18.15-20.30 representantskapsmöte
 • tor 28 september kl 18-20.30 styrelsemöte

Oktober 2017

 • mån 2 oktober Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • 10-11 oktober Mötesplats Funktionshinder
 • mån 16 oktober Ledamotsträff
 • tis 17 oktober kl 16 AU-möte
 • mån 23 oktober Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tor 26 oktober kl 18-20.30 styrelsemöte

November 2017

 • mån 6 november Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tis 11 november kl 16 AU-möte
 • mån 20 november Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • ons 22 november kl 18-20.30 representantskapsmöte
 • tor 30 november kl 18-20.30 styrelsemöte

December 2017

 • fre 1 december, Funktionsrättskonferens
 • tor 14 december kl 18 styrelsemöte