031-24 03 03 info@gbg.hso.se

Kalendarium 201

 • tis 7 februari kl 16 AU-möte
 • tor 9 februari kl 18-20.30 representantskapsmöte
 • tor 23 februari kl 18-20.30 styrelsemöte
 • tor 2 mars kl 17.30 Brukarstödcentrum informerar om verksamheten på Anhörigcenter, Frölunda kulturhus
 • tor 2 mars arbetsgrupp inför Internationella Funktionshinderdagen
 • mån 6 mars Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tis 14 mars kl 16 AU-möte
 • mån 20 mars AU – Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tor 30 mars kl 18-20.30 styrelsemöte
 • mån 3 april Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tis 4 april Leva & Fungera -extra styrelsemöte
 • ons 5 april Leva & Fungera
 • tor 6 april mässa – Funktionshinder i tiden
 • tor 6 april kl 18-20.30 eventuellt extra styrelsemöte
 • tor 20 april Brukarstödcentrums 10-års jubileum
 • mån 24 april Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tor 27 april kl 18-20.30 årsmöte
 • mån 8 maj Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • 11 -12 maj planeringsdagar
 • mån 15 maj kl 18 Ledamotssträff
 • tis 16 maj kl 16 AU-möte
 • mån 29 maj AU Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tis 30 maj kl 18-20.30 styrelsemöte
 • tis 7 juni kl 16 AU-möte (utgår eventuellt)
 • mån 12 juni Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tor 15 juni styrelsemöte
 • tis 15 augusti kl 16 AU-möte
 • tor 24 augusti kl 18-20.30 styrelsemöte
 • mån 4 september Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tis 12 september kl 16 AU-möte
 • mån 18 september AU Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tis 19 septemer kl 17.00-18.15 i Dalheimerssalen, föreläsning om 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • tis 19 september kl 18.15-20.30 representantskapsmöte
 • tor 28 september kl 18-20.30 styrelsemöte
 • mån 2 oktober Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • 10-11 oktober Mötesplats Funktionshinder
 • mån 16 oktober Ledamotsträff
 • tis 17 oktober kl 16 AU-möte
 • mån 23 oktober Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • tor 26 oktober kl 18-20.30 styrelsemöte
 • mån 6 november Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • 9-11 november MR-dagarna Jönköping
 • tis 11 november kl 16 AU-möte
 • mån 20 november Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, GRF
 • ons 22 november kl 18-20.30 representantskapsmöte
 • tor 30 november kl 18-20.30 styrelsemöte
 • sön 3 december Internationella Funktionshinderdagen
 • tor 14 december kl 18 styrelsemöte