031-24 03 03 info@gbg.hso.se

Om oss – Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO)

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Göteborg är en paraplyorganisation. Vi har för närvarande 47 medlemsföreningar som alla är aktiva i Göteborgsområdet. Vår verksamhet kan delas in i tre olika områden; medlemsstöd, intressepolitiskt arbete och individstöd. Som paraplyorganisation stöttar vi våra medlemsföreningar, bl a via studiecirklar och visst administrativt stöd. En annan viktig del av vår verksamhet är det intressepolitiska påverkansarbetet som vi bedriver lokalt och i samarbete med såväl medlemsföreningar som med andra aktörer i staden. Vi driver dessutom Brukarstödcentrum som ger individanpassat stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning.

Medlemsstöd:

Text kommer inom kort

Vårt intressepolitiska program:

Här är vårt intressepolitiska program i broschyrformat. Programmet revideras varje år. Klicka på länken! HSOGöteborg_intressepolitisktprogram_2017

Stadgarna:

HSO Göteborgs stadgar, reviderade på årsmötet 2017-04-27 Reviderade o antagna stadgar HSO 20170427

Medlemskap:

Ansökan om medlemskap sker skriftligen till HSO Göteborgs kansli på adress:
HSO Göteborg, Dalheimers hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg.

Ansökan kommer att behandlas av styrelsen som i sin tur avger ett yttrande till representantskapets årsmöte. Årsmötet beslutar sedan om medlemskap ska beviljas.

För att ansöka klicka här: Blankett ansökan medlemskap i HSO Göteborg

Medlemsavgiften är 400 kronor per år. Ansökan ska vara HSO tillhanda senast två månader innan årsmötet för att kunna beredas i tid.

I ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Stadgar
 • Intressepolitiska programmet (finns inget sådant program går det bra att bifoga föreningens verksamhetsplan istället)

För att bli antagen krävs att föreningen:

 • har en demokratisk uppbyggnad
 • arbetar för personer med funktionsnedsättning och har mål som står i överensstämmelse med HSO:s program och stadgar
 • är representativ för den grupp av personer med funktionsnedsättning som den företräder
 • bygger på enskilda personers medlemskap och står öppen för alla som ansluter sig till HSO:s definition av funktionshinder
 • är verksam i Göteborg

Utöver de föreningar som avses ovan kan följande andra organisationer beviljas medlemskap i HSO:

 • medlemsförbund i Handikappförbunden, vilket saknar lokal förening i Göteborg, men har medlemmar i staden och utser någon av dessa till kontaktombud
 • lokal eller regional förening för personer med funktionsnedsättning, vilken saknar riksförbund, eller vars riksförbund inte är medlem i Handikappförbunden, förutsatt att föreningen uppfyller medlemsvillkoren enligt ovan.

Om ni har frågor om medlemskapet kontakta HSO Göteborgs kansli på tel 031 24 03 03 eller via e-post info@gbg.hso.se. För mer information se stadgarna.

Medlemsföreningar i HSO Göteborg
 1. Afasiföreningen i Göteborg
 2. Anhörigföreningen Göteborg
 3. Astma- och Allergiföreningen för familjer i Göteborg
 4. Astma- och Allergiföreningen i Göteborg
 5. Attention
 6. Attention Hisingen - Kungälv
 7. Autism & Aspergerföreningen Distrikt Göteborg
 8. Bechterewreumatikernas intressegrupp, BERIG
 9. Blodcancerföreningen i Västsverige
 10. Bröstcancerföreningen Johanna i Göteborg och Bohuslän, BCF Johan
 11. Celiakiföreningen i Göteborg med omnejd
 12. Demensföreningen Göteborg
 13. DHR Göteborg
 14. Dyslexiförbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter
 15. Epilepsiföreningen i Göteborg, EP
 16. Förbundet Blödarsjuka i Sverige, Västra regionföreningen, FBIS
 17. Glaukomföreningen i Göteborg
 18. Gyncancerföreningen Ada & Beda
 19. Göteborgs Diabetsförening, GD
 20. Göteborgs Fibromyalgiförening
 21. Hisingens Demensförening
 22. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Göteborg m o., Hjärnkraft
 23. HjärtLung Föreningen Göteborg, HLG
 24. Hörselskadades Förening i Göteborg, HRF
 25. ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet
 26. Intresseföreningen bipolär sjukdom, IBIS
 27. Intresseföreningen för Schizofreni, IFS
 28. Lokalföreningen för Hepatit C i Västra Götaland
 29. Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet
 30. Mun & Halscancerföreningen, M.H.C.F
 31. Neuroförbundet Göteborg
 32. Njurförbundet Västsverige
 33. Parkinsonföreningen i Västra Sverige
 34. Passalen
 35. Personskadeförbundet RTP
 36. Primär Immunbrist Organisation Väst, PIO
 37. Psoriasisförbundet StorGöteborgs lokalavdelning, PSO
 38. Regionföreningen Cystisk Fibros Väst, CF
 39. Reumatikerdistriktet i Göteborg, RiG
 40. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa – Livet, Göteborg, RSMH-Livet
 41. Riksföreningen för Myalgisk Encefalomyelitpatienter, RME Väst
 42. Rörelsehindrade barn och ungdomar i Göteborg med omnejd, RBU
 43. Stamningsföreningen i VG, Stamning
 44. Stroke Västra Götaland lokalföreningen i Göteborg med omnejd
 45. Stödkompisarna i Göteborg
 46. Synskadades Riksförbund Göteborg
 47. Ångestsyndromsällskapet i Göteborg
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan