031-24 03 03 info@gbg.hso.se

Välkommen till Brukarstödcentrum i Göteborg!

Brukarstödcentrum drivs av Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, HSO, i Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Vi ger råd, stöd och vägledning i frågor som gäller funktionshinder och vänder oss till alla i Göteborgs kommun.

Kanske vill du ha hjälp med en ansökan? Har du hamnat vilse i myndighetsdjungeln? Undrar du hur man kan gå till väga när man är missnöjd med ett beslut eller bemötande? Behöver du någon typ av stöd på grund av din funktionsnedsättning eller i din situation som anhörig? Undrar du vart du skall vända dig? Hör av dig till oss så kanske vi kan hjälpa till!

 

Nyheter från Brukarstödcentrum

Intervju med brukarstödskonsulenten Lina

Hej Lina! Hur länge har du jobbat som brukarstödskonsulent? Jag började i oktober 2016. Då hade jag varit praktikant på HSO inom ramen för en kurs i humanjuridik och välfärdsrätt på juristprogrammet. När jag fick frågan om att fortsätta som brukarstödskonsulent...

Mötesplats Funktionshinder 10-11 oktober 2017

HSO Göteborg och Brukarstödcentrum deltar på Mötesplats Funktionshinder den 10-11 oktober i Eriksbergshallen. Mässan är öppen kl 9.30-16.30 båda dagarna. Vi kommer att finnas på plats i monter 41. Hjärtligt välkomna att besöka oss där och då! Läs programmet och...

Kontakt

031 24 03 18
brukarstod@gbg.hso.se

Såhär arbetar vi:
 • Frågan skall gälla funktionshinder, det kan vara vardagsnära eller mer övergripande frågor.
 • Vi vänder oss till alla i Göteborgs kommun, barn och ungdomar såväl som vuxna.
 • Du måste inte vara medlem i en handikappförening eller ha en viss diagnos, för att få stöd av oss.
 • Vi utgår ifrån vad du vill ha hjälp med.
 • Vi är fristående från myndigheter.
 • Vi tar inte över samhällets uppgifter, utan är ett komplement.
 • Vi som arbetar på Brukarstödcentrum har tystnadsplikt.
 • Du får vara anonym när du kontaktar oss.
 • Vi erbjuder råd och stöd via telefon, e-post eller personligt besök, allt efter vad som passar dig bäst!
 • All rådgivning är kostnadsfri.
 • Vi som arbetar på Brukarstödcentrum har en bred samlad kompetens inom exempelvis frågor som rör juridik, samhälle och hälsa, för att på bästa sätt hjälpa dig rätt!
 • Genom vår verksamhet vill vi stärka människor i att kunna ta makten över sin egen situation, att få känna delaktighet och inflytande.
Brukarstödcentrum

Brukarstödscentrums årsrapport 2016