031-24 03 03 info@gbg.hso.se

Välkommen till Brukarstödcentrum i Göteborg!

Brukarstödcentrum drivs av Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, HSO, i Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Vi ger råd, stöd och vägledning i frågor som gäller funktionshinder och vänder oss till alla i Göteborgs kommun.

Kanske vill du ha hjälp med en ansökan? Har du hamnat vilse i myndighetsdjungeln? Undrar du hur man kan gå till väga när man är missnöjd med ett beslut eller bemötande? Behöver du någon typ av stöd på grund av din funktionsnedsättning eller i din situation som anhörig? Undrar du vart du skall vända dig? Hör av dig till oss så kanske vi kan hjälpa till!

Nyheter

DHRs Bidragsstiftelse

DHR tipsar om att du som har rörelsehinder och behöver ekonomisk hjälp kan söka medel ur deras Bidragsstiftelse. Sista anmälningsdag är 1 september.
Hitta ansökningsblankett och läs om villkoren här: http://bidragsstiftelsen.se/

Kansli och BSC stängt 11-12 maj

Kansliets och Brukarstödcentrums personal har planeringsdagar 11-12 maj. Planeringen innebär att vi inte kan nås per telefon och inte tar emot några besök denna torsdag och fredag. Måndag den 15 maj är vi tillbaka som vanligt. Trevlig helg!

 

Brukarstödcentrum presenterar verksamheten för föreningarna

Brukarstödcentrum träffar flera föreningar för att informera om verksamheten.

När: onsdagen den 8 mars kl. 18.

Var: Vegagatan 55.

Föreningar som närvarar:

 • Strokeföreningen
 • Afasiföreningen
 • Epilepsiföreningen
 • Neuroförbundet

Kontakt

031 24 03 18
brukarstod@gbg.hso.se

Såhär arbetar vi:
 • Frågan skall gälla funktionshinder, det kan vara vardagsnära eller mer övergripande frågor.
 • Vi vänder oss till alla i Göteborgs kommun, barn och ungdomar såväl som vuxna.
 • Du måste inte vara medlem i en handikappförening eller ha en viss diagnos, för att få stöd av oss.
 • Vi utgår ifrån vad du vill ha hjälp med.
 • Vi är fristående från myndigheter.
 • Vi tar inte över samhällets uppgifter, utan är ett komplement.
 • Vi som arbetar på Brukarstödcentrum har tystnadsplikt.
 • Du får vara anonym när du kontaktar oss.
 • Vi erbjuder råd och stöd via telefon, e-post eller personligt besök, allt efter vad som passar dig bäst!
 • All rådgivning är kostnadsfri.
 • Vi som arbetar på Brukarstödcentrum har en bred samlad kompetens inom exempelvis frågor som rör juridik, samhälle och hälsa, för att på bästa sätt hjälpa dig rätt!
 • Genom vår verksamhet vill vi stärka människor i att kunna ta makten över sin egen situation, att få känna delaktighet och inflytande.
Brukarstödcentrum

Brukarstödscentrums årsrapport 2016