031-24 03 03 info@gbg.hso.se

HSO Göteborg består av 46 medlemsföreningar som arbetar tillsammans för att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.

BILD-E-Brukarstod3
Kostnadsfri rådgivning i frågor som rör funktionshinder för dig som bor i Göteborgs kommun.

Tel. 031 24 03 18

Läs mer

Nyheter

Ändringar i högkostnadsskyddet inom äldre- och handikappomsorgen

För år 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Från 1 juli 2016 får avgiften uppgå till högst 1 990,54 kr per månad för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Avgiften... läs mer

Ledamotsträff 18 maj 2016

Du som representerar HSO Göteborg i något av de tio lokala funktionshinderråden i Göteborgs stadsdelar är välkommen till ledamotsträff den 18 maj. Träffen ger möjligheter att dela information och erfarenheter angående vårt gemensamma intressepolitiska arbete. Vi... läs mer

Årsmöte 2016 – torsdagen den 28 april kl 18

28 april är det dags för HSO Göteborgs årsmöte. Du som vill vara med anmäler dig till kansliet senast den 18 april. Kom ihåg att uppge om du har behov av särskild kost eller annan anpassning! Tid: torsdagen den 28 april kl 18-21 Plats: Dalheimers hus, Dalheimersalen,... läs mer

Representantskapsmöte onsdag 10 februari

Kommande representantskapsmöte onsdagen den 10 februari pågår mellan kl 18 och 20.30. Vi håller till i Dalheimersalen i Dalheimers hus, Slottskogsgatan 12. Lokalen är tillgänglighetsanpassad. Kallelse har gått till medlemsföreningarna och representantskapsombuden.... läs mer

Representantskapsmöten 2016

10 februari, 20 september och 14 november. Mötena börjar kl 18 och vi håller alltid till på Dalheimers hus. Lokal meddelas i samband med att kallelsen går ut. läs mer

Ny hemsida

Hej och välkommen till vår nya hemsida som fungerar lika bra i mobilen som i datorn! Hoppas ni tycker om den! Hemsidan kommer i början av 2016 fortsätta att utvecklas med ny information och nya funktioner. läs mer

Aktivitetsguide

Inkludera fler i föreningslivet
Vill din förening arbeta med att inkludera fler och synliggöra interna normer? Välkommen på Volontärbyråns nya utbildning som arrangeras tillsammans med Göteborgs Föreningscenter. http://www.gbghso.se/wp-content/uploads/2015/08/InkluderaflerGoteborg1.pdf

Nu närmar sig Hisingens Funktionshinderdag 2016. Som vanligt kommer dagen vara i Flunsåsparken och i år går det av stapeln 28 augusti kl 12-16. Smakprov ur programmet:  Arvingarna  Barnteater –  Nasse hittar en krita  Spökligan  Ole Moe och Mikael Krantz  Paula och Klaras dansgrupper  Barn och vuxentävlingar  Jane Johnzon  Utställare, föreningar mm  Arrangörer: Funktionshinderråden och stadsdelarna på Hisingen  Anmälan för föreningar att ställa ut görs till hfunktionshinderdag@gmail.com snarast.