text_normal.jpg

text_stor.jpg

text_kontrast_av.jpg

 

Dela |

HSO Göteborg består av 46 medlemsföreningar som arbetar tillsammans för att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.Att flytta hemifrån

Vad innebär en bostad med särskild service och vem får möjlighet till detta stöd? Vilket annat stöd finns möjlighet till i en ordinär bostad? Hur går en behovsbedömning till? Lots för barn och vuxna med en funktionsnedsättning bjuder in till en informationsträff med planeringsledare inom funktionshinderområdet, 1:e socialsekreterare inom myndighetsutövning och anhörigkonsulent.

när: 18 november 2015 klockan 17-19

var: FUB, Lillatorpsgatan 10 Lokal Aulan, Göteborg

Läs mer


Vad behövs för att hjärnskadade ska få en meningsfull fritid?

HjärnPunkten ska vara en social mötesplats för alla med förvärvad hjärnskada.

Projekt HjärnPunkten finansieras av Arvsfonden. Projektet leds av Hjärnkraft i samarbete med Dalheimers hus och Sensus Studie-förbund, samt andra föreningar och organisationer.

Kom och tyck till om projektet!

Tisdagen den 3 november kl. 17-20 på Aktivitetscenter, vån. 3, Dalheimers hus. Läs mer


Framtidens tillgänglighet – HSO Göteborgs intressepolitiska program

Med anledning av att HSO Göteborg formulerar sitt intressepolitiska program bjuder vi nu in medlemsföreningarna till fokusgruppsmöte för att fånga upp och införliva föreningarnas åsikter och bidrag i sammanhanget.

Ledord för mötet är: gemensamma frågor och konkreta frågeställningar vilka kan ligga till grund för det praktiska arbetet.

Datum: tisdag 29 september

Tid: kl. 17.00 – 20.00

Plats: Lokal Kungen på Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Mötesledare: Marita Isaksson

Sista anmälningsdag: 20 september (Det går bra att efteranmäla sig under vecka 39).

Anmälan: görs till HSO:s kansli på telefon 031 24 03 03 eller via e-post till info@gbg.hso.se.


Projekt – hur gör vi?

HSO Göteborg bjuder in till en heldag med fokus på projekt. Under dagen lär du dig hur du skriver en projektansökan samt vilka bidragsgivare det finns och hur du hittar dem. Du lär dig också något om hur projektarbete skiljer sig från det vanliga arbetet i en förening.

Datum: lördag 10 oktober

Tid: kl 10.00 – 15.00

Plats: Lokal Kungen på Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Mötesledare: Marita Isaksson

Sista anmälningsdag: 30 september

Anmälan: görs till HSO:s kansli på telefon 031 24 03 03 eller via e-post till info@gbg.hso.se.


Höstens studiecirklar

Tre studiecirklar kör igång i höst. Innehållet i cirklarna blir:

Medlemmar – föreningens viktigaste tillgång (start 30 september),

Föreningens dokument och administration (start 4 november) samt

Sociala medier (start 24 november).

Läs mer

Stenoblomma-hemsidan.jpg

Ny hemsida på gång!

HSO håller i dagsläget på att arbeta fram en ny hemsida. Den beräknas vara klar till hösten.


Ljusare tider för HSO

Med en ekonomin som nu är i balans har HSO påbörjat rekrytering av  personal. Bland annat så kommer Brukarstödcentrum få ytterligare bemanning med 1,5 tjänst.


Välkomna till ett nytt år med HSO Göteborg!

Vi hoppas såklart att 2015 blir ett betydligt bättre år både för HSO Göteborg och alla medlemsföreningar än vad förra året var. HSO ser fram emot kommande samarbeten och gemensamma satsningar för att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Graffitti-hemsida.jpg

Ankare-hemsidan-2.jpg

Copyright HSO Göteborg

Tel: 031-24 03 03

E-post: info@gbg.hso.se

Webbdesign av Insign.se