text_normal.jpg

text_stor.jpg

text_kontrast_av.jpg

 

Fyll i din e-post och prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dela |

HSO Göteborg består av 45 medlemsföreningar som arbetar tillsammans för att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.


Lagförslag om bristande tillgänglighet

Efter flera års väntan presenterade integrationsminister Erik Ullenhag den 3 mars ett lagförslag från regeringen om att göra bristande tillgänglighet till en diskrimineringsgrund.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 och innebär att en person som anser sig diskriminerad på grund av en funktions-nedsättning nu kan driva detta i domstol. Det finns dock ett antal undantag som begränsar lagen – bland annat att verksamheter med under tio anställda undantas.

Läs lagförslaget

Marsbild.jpg
Vinstmarginalen för hög hos assistanssamordnarna?

Regeringens utredare Agneta Rönn har nu presenterat sitt förslag om hur utformningen av assistans-ersättningens schablonbelopp ska se ut. Förslaget visar behovet av att både assistansbolagen och de assistansberättigade tar ett gemensamt ansvar för LSS-reformen. En av slutsatserna som framkommit i utredningen är att schablonersättningen för år 2014 på 280 kronor är för hög. 2013 var den 275 kronor per timme men borde då, enligt utredaren, varit 253 kronor per timme då vinstmarginalen är alltför hög bland assistansanordnarna.

Informationen är hämtad från debattartikeln Assistansbolag och brukare måste ta ansvar för LSS i Dagens samhälle.


Neddragningar på HSO och BSC

Med anledning av att HSO och Brukarstödcentrum utsatts för ekonomisk brottslighet i form av förskingring kommer organisationen och verksamheten den närmaste tiden att genomgå stora förändringar. 2014 kommer att präglas av en krympt verksamhet för att få balans i ekonomin. Förhoppningen är att vi under 2015 kan återgå till ordinarie verksamhet. Vi beklagar verkligen den uppkomna situationen och ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan föra med sig för brukare och medlemsföreningar.

En första konkret åtgärd under 2014 blir att minska personalstyrkan med ungefär hälften både på HSO och Brukarstödcentrum. Detta innebär att BSC inte kan stötta och hjälpa brukare i samma utsträckning som tidigare. Väntetiderna för dem som kontaktar BSC blir dessutom betydligt längre.

För HSO:s del kommer besparingarna bl a att drabba projektarbeten och delar av utbildningsverksamheten.

Den utåtriktade verksamhet som både HSO och BSC bedriver i form av samverkan, information och utbildning på mässor och liknande kommer att gå på sparlåga ett tag framöver.


I april förhörs Sverige om FN-konventionen

Vart tredje år ska alla länder som har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning redovisa hur konventionen efterlevs i det egna landet. Sverige är ett av de länderna och har fått svara på ett antal frågor som Övervakningskommittén för konventionen (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) har ställt. FN:s förhör med Sverige hålls i början av april.

Handikappförbunden är missnöjda med regeringens svar på frågorna gällande rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

- Regeringens bristande respekt för internationella överenskommelser är ovärdigt ett land som Sverige. Regeringen har inte ens besvarat flera av kommitténs frågor, kommenterar Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

Läs Handikappförbundens syn på saken.


Har du funderingar om anhörig- och brukarstöd?

Vart kan jag som förälder eller anhörig få information om stöd och insatser för personer med funktionsnedsättning? Vem kan jag prata med om min situation? Vilket stöd kan jag få i kontakt med myndigheter? Vad finns det för stöd att få i Göteborgs stad?

Det här är några av de frågor du kan få svar på då flera verksamheter och projekt som finns i Göteborg presenterar sig och berättar om anhörig- och brukarstöd som finns för barn, ungdomar och vuxna med en funktionsnedsättning.

När: 18 mars 2014 klockan 17-19

Var: Medborgarkontoret vid Frölunda torg Näverlursgatan 11 (Våning 2, ovanför Resecentrum).

Temakväll anhörig- och brukarstöd 18 mars 2014.pdf

WWW-Frusna-blad.jpg

Ta chansen att påverka med Rivkraft

Handisam söker personer med funktionsnedsättning som vill vara med och påverka funktionshinderpolitiken genom att vara med i undersökningspanelen Rivkraft. Vill du vara med anmäler du dig i formuläret nedan. När du besvarat bakgrundsenkäten ingår du i Rivkraft. Fyra till sex gånger per år kommer du att få enkäter skickade till dig. Enkätens frågor är ställda på lättläst svenska och handlar om hur du upplever din vardag. Det finns också en lyssna funktion så frågorna blir upplästa och möjlighet att få frågorna på teckenspråk.

Som tack får alla deltagare en Tia-lott.

Anmälningsformulär Rivkraft


Mötesplats Funktionshinder april 2014

Den 2–3 april 2014 är det dags igen! För sjätte gången i ordningen anordnas Mötesplats Funktionshinder vars syfte är att utbyta erfarenheter och dela med sig av kunskap i form av utställningar, presentationer och diskussioner. Utställningsdelen är gratis och öppen för allmänheten.

Var: Eriksbergshallen, Maskinhallen 11, Göteborg.

Klicka här för att ladda ner programet


Konferens: Tillgänglighet får skolan att funka

Specialpedagogiska skolmyndighetens och Handikappförbundens gemensamma konferens Tillgänglighet får skolan att funka kommer att presentera verktyg för att göra en tillgänglig skola som utgår från elevernas behov och ge alla en chans att trivas och lyckas. Fokus ligger på hur man kan hjälpa skolor att koppla ihop lärande, likabehandling och tillgänglighet. Målgruppen är först och främst pedagoger, elevhälsan, skolledare, förskolechefer samt skolhuvudmän. Konferensen är den 3 april i Stockholm.

Dessutom anordnas regionala utbildningsdagar på olika håll i landet samt ett interaktivt webbseminarium. Tyngdpunkten ligger på hur skolan kan arbeta konkret med verktygen i det gemensamma tillgänglighetspaketet och har samma målgrupp som konferensen. Utbildningsdagen genomförs på fyra orter. Den 25 april blir det i Göteborg.

Läs mer


33 miljoner till funktionshinderföreningar i Göteborg

Varje år delar Social resursnämnd ut bidrag till bland annat Göteborgs funktionshinderföreningar. Stödet ges för att bedriva intressepolitiskt arbete och för att bedriva medlemsvårdande aktiviteter. I år delar man ut 33 miljoner kronor till 62 föreningar inom funktionshinderområdet. Stiftelsen Gyllenkroken är den förening som beviljats störst summa pengar, 5,3 miljoner, till verksamheten i aktivitetshuset för människor med psykiska funktionshinder.

Länk till förteckning över bidrag till funktionshinder- området år 2014.

Klicka här

Andra områden som beviljas bidrag från Social resursnämnd är sociala företag och föreningar som arbetar med integration.

Läs artikeln i e-tidningen Vårt Göteborg om bidragen.


Filmer om läkemedel

LIF - de forskande läkemedelsföretagen har producerat ett antal korta filmer Kort om läkemedel för att på ett lättillgängligt sätt sprida kunskap om utveckling och funktion av läkemedel och för en säkrare läkemedelsanvändning. Filmerna är ett resultat av de utbildningar som LIF har hållit för Handikappförbunden och dess länsorganisationer och är mellan 2-20 minuter långa.

Filmerna kan ses i den ordning de ligger eller så väljer man de områden man för tillfället är intresserad av.

Filmerna finns att tillgå på LIFs hemsida http://www.lif.se/

Klicka på Utbildningar i menyn till vänster och där finns en länk

Kort om läkemedel till samtliga filmer. Filmerna finns även på YouTube.


Brukarstödcentrums årsrapport 2012

Brukarstödcentrum (BSC) har skrivit en fördjupad rapport för verksamhetsåret 2012. Det är viktig och insiktsfull läsning som ger en bild av en stad där många medborgare i behov av hjälp hamnar i kläm på grund av bristande kunskap eller besparingar.

Läs hela rapporten på BSC:s hemsida: www.brukarstodcentrum.se under fliken Aktuellt.


Göteborgs Stads förslag till Plan 2013 – 2015 inom funktionshinderområdet  Läs här


HSO har fått nya telefonnummer!

HSO har fått ett nytt telefonsystem med nya telefonnummmer. Se under fliken Kontakt - Personal

Filmer om läkemedel

LIF - de forskande läkemedelsföretagen har producerat ett antal korta filmer "Kort om läkemedel" för att på ett lättillgängligt sätt sprida kunskap om utveckling och funktion av läkemedel och för en säkrare läkemedelsanvändning.

Filmerna finns att tillgå på

LIFs hemsida

Copyright HSO Göteborg

Tel: 031-24 03 03

E-post: info@gbg.hso.se

Webbdesign av Insign.se