text_normal.jpg

text_stor.jpg

text_kontrast_av.jpg

 

Dela |

HSO Göteborg består av 45 medlemsföreningar som arbetar tillsammans för att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.


Välkomna till ett nytt år med HSO Göteborg!

Vi hoppas såklart att 2015 blir ett betydligt bättre år både för HSO Göteborg och alla medlemsföreningar än vad förra året var. HSO ser fram emot kommande samarbeten och gemensamma satsningar för att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

För närvarande är vi sysselsatta med förberedelser inför årsmötet som i år hålls den 23 april på Dalheimers hus. Kallelse går ut till alla berörda. HSO har precis skickat ut nomineringslistor inför årsmötet. Vi är angelägna om att medlemsföreningarna så snart som möjligt skickar sina nomineringar till oss! Sista datum är 3 mars 2015.

På tal om nomineringar så är ledamöterna till de lokala funktionshinderråden egentligen klara, men vi har vakanser och välkomnar därför fler nomineringar från medlemsföreningarna.


Informationsmöte på Dalheimers hus angående nya riktlinjer för individuellt stöd

LaSSe Brukarstödcenter och HSO Göteborg välkomnar till informationsmöte angående Göteborgs Stads riktlinjer för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning. Anmälan till LaSSe Brukarstödcenter tel 031 84 18 50 . Använd länken för mer information!


Ta plats på arenan

– intressepolitisk grundutbildning

HSO Göteborg tillsammans med Folkuniversitetet bjuder in till en studiecirkel där deltagarna får kunskap och verktyg att arbeta intressepolitiskt. Kursen är uppdelad på fem tillfällen med tre studietimmar per gång. Inbjudan (PDF)

Sociala medier

HSO Göteborg i samarbete med Folkuniversitetet bjuder in till en studiecirkel där deltagarna får kunskap och verktyg att arbeta med sociala medier. Kursen är uppdelad på fyra tillfällen med tre studietimmar per gång. Inbjudan (PDF)

Välkomna!


Dialog med Hälso- och sjukvårdsnämnden 5

Inför HSOs dialogmöte med Hälso- och sjukvårdsnämnden 5 gavs möjligheten för föreningen att ställa skriftliga frågor. Svaren på dessa har nu kommit och via länken kan du ta del av både HSOs frågor och nämndens svar.

Frågor från HSN 5 – Dialogmöte 29 april 2014


Nu finns politikerträffen som hölls av HSO, DHR och FUB på youtube

Det är valår i år. Har du bestämt ännu vilket parti du ska rösta på? Vet du hur ditt parti planerar att arbeta med funktionshinderfrågor?

Den 26 augusti bjöd HSO, tillsammans med DHR och FUB in politiken för att fråga hur partierna ser på funktionshinderfrågorna. Nu finns träffen tillgänglig på youtube

Den kommer även att sändas på Öppna kanalen följande tider:

Torsdagen den 4/9 klockan 23:00

Lördagen den 6/9 klockan 15:30

Tisdagen den 9/9 klockan 16:00

Torsdagen den 11/9 klockan 23:00

Lördagen den 13/9 klockan 20:30

Söndagen den 14/9 klockan 15:30


Inbjudan till politikerträff

Det är valår i år. Har du bestämt ännu vilket parti du ska rösta på? Vet du hur ditt parti planerar att arbeta med funktionshinderfrågor?

Kom och ställ frågor till kommunpolitikerna i Göteborg!

HSO Göteborg bjuder in dig att komma och träffa våra kommunpolitiker och få information om hur dom tänkt arbeta med funktionshinderfrågor i Göteborg. Det ges också möjlighet att ställa frågor till politikerna.

Har du någon form av funktionsnedsättning eller arbetar med funktionshinderfrågor eller på annat sätt berörs av frågorna är Du välkommen att delta. Ingen föranmälan krävs.

Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige är inbjudna.

Moderator är Marita Isaksson, föreningskonsult.

För mer information kontakta:

Ippsepp Meyer, tel: 031 240323, mail: ippsepp@gbg.hso.se

När: Tisdagen den 26 augusti kl. 18:00 – 20:00

Var: Dalheimersalen, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Varmt välkomna!


Sverige får kritik av FN - för låg kunskap om funktionsnedsättningar i skolan

Enligt ett pressmeddelande den 23 april från Dyslexiförbundet har FN granskat hur Sverige lever upp till Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I sina slutsatser får Sverige beröm för vårt integrerade utbildningssystem där endast 1,5 procent av eleverna undervisas i segregerade skolor (särskolor, mm). Sverige får också beröm för att det finns möjlighet att överklaga rätten till särskilt stöd i skolan. Kritiken som riktas mot Sverige består av flera punkter. Bland annat det faktum att konventionen inte har blivit integrerad i svensk lag. En konsekvens av det är att myndigheter och rättsinstanser får göra sin egen tolkning av konventionen.

Hela pressmeddelandet från Dyslexiförbundet kan ni läsa här

WWW-Koersbaersblom-2-2.jpg


Fler ideella organisationer får avslag från Arvsfonden

Handikappförbunden har tagit del av ny statistik som visar att allt fler projekt med offentliga huvudmän beviljas medel av Arvsfonden på bekostnad av ideella organisationer. Arvsfonden meddelade förra året att deras pengar växer på hög och att man vill dela ut mer pengar ur fonden. Det borde innebära glada nyheter för funktionshinderrörelsen då Handikappförbundens medlemmar är en tydlig målgrupp för Arvsfonden. Många upplever dock att det istället blivit svårare att beviljas medel. Den dialog som tidigare fanns under beredningen av ansökningarna uteblir. Därmed ges ingen hjälp att förbättra ansökningarna, så att möjligheterna till beviljande ökar.

- Allt fler får avslag – och motiveringar ges endast muntligt om förbundet självt ringer och frågar. Någon skriftlig motivering lämnas aldrig, vilket innebär att det kan vara svårt för den sökande att förstå varför medel nekas, säger Ingrid Burman, ordförande.

Läs pressmeddelandet från Handikappförbunden

WWW-Klippstrand.jpg


Lär dig segla i Frihamnen

Den 10 maj öppnades en seglarskola i Frihamnen där alla, oavsett ålder eller funktionsförmåga, får möjligheten att lära sig att segla mitt i stan.

Det är AccessAbility Center på Göteborgs Kungliga Segelsällskap, GKSS, som är initiativtagare till satsningen ”Alla kan segla”. Idag har verksamheten ett trettiotal seglare med funktionsnedsättningar som tränar regelbundet. Nu vill man ha fler deltagare och startar därför verksamhet i Frihamnen där alla erbjuds att prova på att segla. Båtarna som används är Accessjollar som gör seglingen lättillgänglig oavsett förkunskaper eller fysiska behov.

– Vi vill att alla människor ska få möjlighet att prova på segling oavsett vilka fysiska förutsättningar man har. Seglingsarenan i Frihamnen blir en möjlighet för staden att visa en aktivitet där alla kan vara med, säger Ia Kjellsdotter, verksamhetsledare för Passalen och GKSS-AccessAbility Center.

Läs mer på GKSS hemsida

WWW-segling-frihamnen.jpg
Första delmålet uppfyllt inom Kulturrådets funktionshinderpolitik

Kulturrådet är en av de myndigheter som har ett särskilt uppdrag att genomföra den nationella funktionshinderpolitiken inom sin sektor.

I ett pressmeddelande från Kulturrådet meddelas att samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag via Kultursamverkansmodellen nu tagit fram en handlingsplan för ökad tillgänglighet. I och med detta är det första delmålet av tre uppfyllt då Regeringen har beslutat om tre delmål för Kulturrådet som ska uppnås under femårsperioden 2011–2016.

Senast år 2016 ska Kulturinstitutionerna ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder i lokalerna och webbplatser och e-tjänster ska vara tillgänglighetsanpassade. Detsamma gäller även fria grupper i skälig omfattning.

Läs hela pressmeddelandet


Avslagen på personlig assistans ökat dramatiskt

Humanas juridiska årsbok för 2014 beskriver aktuella trender kring den juridik som styr personlig assistans. Bland annat visar ny statistik från Försäkringskassan att avslagen på ansökningar om personlig assistans har ökat från 30 procent 2003 till över 60 procent 2012. Indragningen av assistans från Försäkringskassan vid omprövningar till följd av att behovet anses för litet har ökat med 500 procent. Humana uppmanar nu riksdagspolitikerna att ta tillbaka initiativet när det gäller den personliga assistansen.

- Med ett halvår kvar till val vill vi uppmana ledamöterna i socialförsäkringsutskottet att förtydliga lagstiftningen, men också att sätta press på framförallt Försäkrings-kassan att ta fram regler och underlag som gör att rättssäkerheten kan upprätthållas. Genom tydliga spelregler kan godtyckliga bedömningar och segdragna rättsprocesser undvikas, säger Christian Källström, chefsjurist på Humana. Läs mer

Här kan du ladda ner årsboken


Nu finns Myndigheten för delaktighet

Hjälpmedelsinstitutet upphörde den 30 april. Den 1 maj gick delar av verksamheten vid Hjälpmedelsinstitutet tillsammans med Handisam över till Myndigheten för delaktighet. Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderpolitiken ska få genomslag i hela samhället.

Generaldirektör för myndigheten är Anne Holm Gulati som är jurist med domarbakgrund.

Myndigheten för delaktighet


Överenskommelse mellan den sociala ekonomin och regionen

Sedan juni 2012 har arbetet med att skapa en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin pågått i syfte att skapa utrymme för ett långsiktigt samarbete och finna nya modeller för partnerskap och regelverk. Överenskommelsen har gått ut på remiss och remisstiden går ut den 2 juni.

För mer information och för att ladda ner remissen Klicka här


Neddragningar på HSO och BSC

Med anledning av att HSO och Brukarstödcentrum utsatts för ekonomisk brottslighet i form av förskingring kommer organisationen och verksamheten den närmaste tiden att genomgå stora förändringar. 2014 kommer att präglas av en krympt verksamhet för att få balans i ekonomin. Förhoppningen är att vi under 2015 kan återgå till ordinarie verksamhet. Vi beklagar verkligen den uppkomna situationen och ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan föra med sig för brukare och medlemsföreningar.

En första konkret åtgärd under 2014 blir att minska personalstyrkan med ungefär hälften både på HSO och Brukarstödcentrum. Detta innebär att BSC inte kan stötta och hjälpa brukare i samma utsträckning som tidigare. Väntetiderna för dem som kontaktar BSC blir dessutom betydligt längre.

För HSO:s del kommer besparingarna bl a att drabba projektarbeten och delar av utbildningsverksamheten.

Den utåtriktade verksamhet som både HSO och BSC bedriver i form av samverkan, information och utbildning på mässor och liknande kommer att gå på sparlåga ett tag framöver.


Göteborgs Stads förslag till Plan 2013 – 2015 inom funktionshinderområdet  Läs här


HSO har fått nya telefonnummer!

HSO har fått ett nytt telefonsystem med nya telefonnummmer. Se under fliken Kontakt - Personal

Filmer om läkemedel

LIF - de forskande läkemedelsföretagen har producerat ett antal korta filmer "Kort om läkemedel" för att på ett lättillgängligt sätt sprida kunskap om utveckling och funktion av läkemedel och för en säkrare läkemedelsanvändning.

Filmerna finns att tillgå på

LIFs hemsida

Copyright HSO Göteborg

Tel: 031-24 03 03

E-post: info@gbg.hso.se

Webbdesign av Insign.se